Na czym polegają szkodliwe i szczególne warunki pracy?

W przypadku wykonywania niektórych zawodowów, które są szczególnie szkodliwe dla pracownika, obowiązują szczególne obowiązki i przywileje. Kodeks Pracy określa dokładnie o jakich warunkach może być mowa i co kwalifikujemy jako szczególne warunki pracy. Na czym zatem polegają? 

Praca w warunkach szkodliwych – czyli jakich? 

Rozróżnijmy zatem dwa pojęcia: praca w warunkach szkodliwych oraz szczególne warunki pracy. Pierwsze odnosi się do wykonywania obowiązków zawodowych w trakcie których oddziałują na pracownika czynniki, które negatywnie wpływają na zdrowie i występują w wyższych stężeniach niż normalnie. Praca w takich warunkach niesie za sobą ryzyko wystąpienia różnych chorób. Osoby wykonujące takie prace, posiadają specjalne uprawnienia. Czynniki wpływające na pracownika można podzielić na szkodliwe, czyli takie które mogą doprowadzić do choroby zawodowej, uciążliwe tj. mające wpływ na samopoczucie jednak nie powinny wpływać na stan zdrowia oraz niebezpieczne – mogące doprowadzić do wypadku. Można także podzielić czynniki ze względu na ich rodzaj np. fizyczne, biologiczne czy chemiczne. Konieczne jest w takim przypadku zapewnienie odpowiedniej ochrony BHP i bezpieczeństwa pracownikom mającym styczność z wyżej wymienionymi czynnikami. 

Jeśli mamy poblemy ze zdrowiem niezwykle ważna jest rehabilitacja i cykliczne ćwiczenia, tutaj mogą się przydać gry dla seniorów z demencją jak i inne pomoce dla osób chorych.

Szczególne warunki pracy – co mówi prawo? 

Przepisy określają także wykonywanie pracy o szczególnych warunkach, co upoważnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ustawodawca określił konkretną listę zawodów o szczególnych warunkach pracy. Do takich zajęć zaliczamy prace związane z górnictwem, energetyką, chemią, hutnictwem, budownictwem czy przemysłem ciężkim. Będą to także zawody w transporcie, leśnictwie, przemyśle poligraficznym czy służbie zdrowia, a także na statkach żeglugi powietrznej czy portach morskich. Osoby wykonujące powyższe zawody lub podobne na co dzień narażone są na hałas, opary, pracę z niebezpiecznymi maszynami, groźnymi substancjami oraz silnym stresem. 

Dodatkowe środki za pracę w warunkach szkodliwych 

Osoby, które odbywają pracę w trudnych warunkach mogą liczyć na dodatek do emerytury, który wypłacany jest przez ZUS. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania dodatkowych pieniędzy z racji pełnienia obowiązków, które wymagają szczególnych warunków. Wszystkie kwestie powinny zostać przez pracodawcę dokładnie opisane w regulaminie pracy. Nieaktualizowane dokumenty, często powodują, że można po czasie domagać się należnych świadczeń. W takich sprawach pomaga kancelaria adwokacka Bielsko, która zajmuje się odszkodowaniami i prawem pracy. Można także starać się o dodatek do wynagrodzenia, który choć trochę będzie rekompensował skutki ciężkiej pracy, jednak zależy to już od dobrej woli pracodawcy i pola do negocjacji. Kodeks Pracy określa jednak, że pracownik może mieć prawo do skrócenia czasu pracy. Warunki szkodliwe czy niebezpieczne zwalniają z obowiązku ich wykonywania kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące. 

Obowiązki pracodawcy 

Firma, która zatrudnia pracowników, a którzy narażeni są na szkodliwe warunki pracy, ma obowiązek prowadzenie ewidencji czynników szkodliwych dla zdrowia. Dokument ten jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i określa tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywanych pomiarów. Opracowane zostały także odpowiednie instrukcje wypełniania czy wymagania dla laboratoriów, w których bada się warunki pracy. Taki rejestr należy przechowywać przez 40 lat, licząc od dnia ostatniego wpisu. 

Ze względu na to, że czynniki szkodliwe mogą prowadzić do choroby zawodowej, konieczne jest wykonywanie badań i pomiarów czynników. Badania muszą być przeprowadzone przez odpowiednie instytucje, które posiadają certyfikaty i odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia wymaganych testów. Pomiary te, muszą być wykonywane na bieżąco w przypadku zmiany w wyposażeniu czy zmianach w procesach technologicznych. To wszystko ma wpływ na warunki pracy i ewentualne zmiany czynników szkodliwych dla zdrowia. Ze względu na wymagające warunki pracy i jej trudność, zawód tych pracowników jest zwykle zawodem potrzebnym i zasłużonym dla społeczeństwa. Dlatego trud i poświęcenie pracowników powinno być odpowiednio wynagradzane.

W przypadku wykonywania niektórych zawodowów, które są szczególnie szkodliwe dla pracownika, obowiązują szczególne obowiązki i przywileje. Kodeks Pracy określa dokładnie o jakich warunkach może być mowa i co kwalifikujemy jako szczególne warunki pracy. Na czym zatem polegają?  Praca w warunkach szkodliwych – czyli jakich?  Rozróżnijmy zatem dwa pojęcia: praca w warunkach szkodliwych oraz szczególne warunki…

W przypadku wykonywania niektórych zawodowów, które są szczególnie szkodliwe dla pracownika, obowiązują szczególne obowiązki i przywileje. Kodeks Pracy określa dokładnie o jakich warunkach może być mowa i co kwalifikujemy jako szczególne warunki pracy. Na czym zatem polegają?  Praca w warunkach szkodliwych – czyli jakich?  Rozróżnijmy zatem dwa pojęcia: praca w warunkach szkodliwych oraz szczególne warunki…