polisolokata

Polisolokaty – jak się wycofać by nie ponieść strat?

Polisolokata to słowo, które wywołuje przerażenie u wielu osób. Wcale nie dziwi taka sytuacja, ten produkt odebrał oszczędności pokaźnej części społeczeństwa. Co zrobić, gdy jesteśmy się w takiej sytuacji, gdy zaoszczędzone środki zostały nam zabrane? Jak odzyskać pieniądze utopione w polisolokacie?

Co to jest polisolokata?

Polisolokaty były swojego czasu bardzo popularnym i cenionym  produktem finansowym. Wprowadzenie ich na rynek było głośno propagowane przez banki. Warto dodać, że polisolokata nie jest produktem bankowym. Polisolokata to umowa trójstronna, obejmująca: ubezpieczyciela, bank i klienta (osoba ubezpieczona). Klient wpłacał pieniądze na lokatę, gdzie część z nich była wykorzystywana przez bank do inwestowania. Pozostałe na polisolokacie środki finansowe były odłożone na oprocentowanym wkładzie. Należy przypomnieć, że banki zadeklarowały korzystną stopę zwrotu z inwestycji i po spełnieniu określonych warunków, obiecywały wypłatę zysków.

Wiele instytucji żerowało na swoich klientach, którzy byli wprowadzani w błąd. Nierzadko, zarządzanie środkami finansowymi, które zostały zgromadzone na polisolokacie było niekorzystnie dla zwykłego klienta. Szkodliwość polisolokat jest bardzo zróżnicowana. Główne negatywne skutki wybrania tej formy szybkiego zarobku to utrata części pieniędzy oraz problemy z ich odzyskaniem. Kolejne konsekwencje finansowe dotykają ubezpieczonego w momencie, gdy chce wycofać się z tej polisy. Przez nieuczciwe praktyki różnych instytucji, osoby posiadające polisolokatę są narażone na ciągłe straty. Można jednak odzyskać pieniądze zainwestowane w ten produkt.

Czy można zrezygnować z polisolokaty?

Na pytanie, jak wycofać się z polisolokaty? – nie ma prostej odpowiedzi.  W przypadku, gdy chcemy zrezygnować z tej niekorzystnej lokaty musimy mieć świadomość, że nie będzie to proste zadanie. Firma oferująca polisolokatę zrobi wszystko, aby nie musiała wypłacić nam naszych pieniędzy. Wypada podkreślić, że sądy stanęły po stronie osób, którym podsunięto umowy z niedozwolonymi klauzulami. Instytucje, które wychodziły z propozycją polisolokat (uwaga, nadal to robią!) obniżyły wysokość opłat likwidacyjnych. Aby odzyskać pieniądze z polisolokaty, należy zorientować się, czy zawarta przez nas umowa z bankiem lub ubezpieczycielem zawiera “niedozwolone postanowienie umowne”. 

Jak się wycofać z polisolakaty – gdzie szukać pomocy?

Jest wiele miejsc, w których możemy poprosić o pomoc w zlikwidowaniu polisolokaty. Można skontaktowac się z Federacją Konsumentów. Znajdziemy tam bezpłatną pomoc prawną przy analizie dokumentów i wstępną wycenę kosztów jakie poniesiemy przy postępowaniu sądowym. Bez wątpienia, najlepszą opcją jest znalezienie prawnika lub biura, które specjalizuje się w tego rodzaju sprawach. Lepiej jest zainwestować w pomoc prawną niż zostać z niczym. Profesjonalna pomoc prawna jest szczególnie istotna, gdy na polisolokacie mamy dużą kwotę pieniędzy. Wykwalifikowany pełnomocnik w sądzie pozwoli na odzyskanie środków “utopionych” na polisolokacie i uchroni nas przed negatywnymi konsekwencjami jej likwidacji.  

Polisolokata to słowo, które wywołuje przerażenie u wielu osób. Wcale nie dziwi taka sytuacja, ten produkt odebrał oszczędności pokaźnej części społeczeństwa. Co zrobić, gdy jesteśmy się w takiej sytuacji, gdy zaoszczędzone środki zostały nam zabrane? Jak odzyskać pieniądze utopione w polisolokacie? Co to jest polisolokata? Polisolokaty były swojego czasu bardzo popularnym i cenionym  produktem finansowym.…

Polisolokata to słowo, które wywołuje przerażenie u wielu osób. Wcale nie dziwi taka sytuacja, ten produkt odebrał oszczędności pokaźnej części społeczeństwa. Co zrobić, gdy jesteśmy się w takiej sytuacji, gdy zaoszczędzone środki zostały nam zabrane? Jak odzyskać pieniądze utopione w polisolokacie? Co to jest polisolokata? Polisolokaty były swojego czasu bardzo popularnym i cenionym  produktem finansowym.…