Nowości w postępowaniach o unieważnienie umowy kredytowej

Jeszcze dwa lata temu na rozpoczęcie sprawy w sądzie czekało się około roku, a na jej ukończenie nawet dwa lata. Dziś się to znacząco zmieniło, przeprowadzenie sprawy frankowej mniej skomplikowanej trwa około roku, a niektóre kancelarie prawne chwalą się wyrokiem prawomocnym już w osiem miesięcy. Co więcej również sprawy szybciej trafiają na wokandę.

Nowe trendy

Zainteresowanie unieważnieniem umów kredytowych spowodowało potrzebę rozwiązań proceduralnych. Rosnąca ilość powództw spowodowała na rynku pewną niszę w postaci specjalizacji kancelarii prawnych, które zajmują się kompleksową obsługą frankowiczów w zakresie sprawy sądowej jak i negocjacji i ugody z bankami. Kancelaria prawna doradza i podpowiada czy getin bank kredyt frankowy lepiej jest przewalutować, unieważnić, czy negocjować ugodę. Równolegle do procedury anulacji kredytu promowany jest przez instytucje państwowe program zachęcający do przewalutowywania kredytów frankowych na złotówkowe.

Z korzyścią dla frankowiczów

Zmiany kodeksowe pozwoliły na obsłużenie większej ilości spraw w tym samym czasie za sprawą dopuszczenia do prowadzenia spraw frankowych również innych sądów okręgowych spoza Warszawy. Na zmianach proceduralnych zyskali sami zainteresowani frankowicze, bowiem mogą wnieść powództwo w większej ilości sądów, a co za tym idzie sprawy nie czekają już w kilkumiesięcznych kolejkach. Dzięki zwiększonej ilości sędziów, którzy mogą orzekać w sprawach frankowych również wyroki są wydawane szybciej. Jeszcze w 2020 roku zaledwie 19 sędziów orzekało w sprawach frankowych, których przypadało po tysiąc na każdego sędziego. Obecnie nadal wokandy uginają się od spraw frankowych, jednak obłożenie jest zdecydowanie mniejsze, pozwalające na szybsze orzekanie.

Kluczowe zmiany

Wraz z większą ilością spraw obsłużonych sędziowie posiadają większe doświadczenie orzecznicze, pewne standardy proceduralne, które są tez znane kancelariom frankowym, bankom. Dzięki temu można wiele ruchów w postępowaniu przewidzieć i na nie reagować, skracając proces, przyspieszając. Pomocną zmianą okazało się wprowadzenie rozprawy niestacjonarnie. Pozwala to również na przesłuchanie świadków drogą listowną, dopuszczenie dowodów poprzez przesłanie ich droga elektroniczną itp. Wydawałoby się, że są to drobne zmiany, jednak w rzeczywistości zdecydowanie usprawniły postępowanie. Pomogło także powstanie wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które posiadają wiedzę i doświadczenie, gwarantując pozytywny wynik rozstrzygnięcia dla klienta. Jednocześnie kancelariom zależy na jak najszybszym i najsprawniejszym zakończeniu spraw, bowiem wyniki uzyskane w sądach przekładają się na ich renomę.

Wytyczne SN oraz zmiany w KPC

Zebrania Izby cywilnej Sądu Najwyższego zdecydowanie usprawniły orzecznictwo. Sądy przestały oddalać powództwa a realnie orzekać. Ponadto zmiany w kodeksie postępowania cywilnego umożliwiły toczenie się postępowań w sprawach frankowych poza sądem okręgowym w Warszawie, gdzie do niedawna funkcjonował zaledwie jeden specjalny wydział frankowy na całą Polskę.

Program ugód bankowych KNF

Jednym z nowych rozwiązań w zakresie pomocy frankowiczom jest program KNF w obszarze ugód frankowych z bankami. Program polega na preferencyjnym przewalutowaniu kredytu na złotówki. Nie wszystkie banki są zainteresowanie programem ugód, wolą negocjować ugody na własnych warunkach. Zainteresowanie preferencyjnymi ugodami z bankami było bardzo duże z początkiem działania programu, jednak z czasem zdecydowanie zmalało.

Jeszcze dwa lata temu na rozpoczęcie sprawy w sądzie czekało się około roku, a na jej ukończenie nawet dwa lata. Dziś się to znacząco zmieniło, przeprowadzenie sprawy frankowej mniej skomplikowanej trwa około roku, a niektóre kancelarie prawne chwalą się wyrokiem prawomocnym już w osiem miesięcy. Co więcej również sprawy szybciej trafiają na wokandę. Nowe trendy…

Jeszcze dwa lata temu na rozpoczęcie sprawy w sądzie czekało się około roku, a na jej ukończenie nawet dwa lata. Dziś się to znacząco zmieniło, przeprowadzenie sprawy frankowej mniej skomplikowanej trwa około roku, a niektóre kancelarie prawne chwalą się wyrokiem prawomocnym już w osiem miesięcy. Co więcej również sprawy szybciej trafiają na wokandę. Nowe trendy…